CHÍNH SÁCH HỢP TÁC AFFILIATE

Tham gia chương trình liên kết của chúng tôi và kiếm hoa hồng trên mỗi lần bán hàng thành công mà bạn giới thiệu hoặc khách hàng mới đăng ký. Đăng ký ngay hôm nay và bắt đầu kiếm tiền!

Chính Sách Hợp Tác Affiliate

Chính sách chung về Chương trình Tss247 – Affiliate:

Chương trình Tss247 – Affiliate được Tss247 phát triển dựa trên các nguyên tắc cơ bản mà các bên tham gia phải có trách nhiệm tuân thủ như sau:

–          Các đối tác của chương trình Affiliate có thể là bất cứ cá nhân, pháp nhân nào, trên lãnh thổ Việt nam được pháp luật công nhận và cho phép bán hàng

–          Việc hợp tác Tss247 – Affiliate giữa Tss247 và các đối tác dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau:

+ Tss247 không can thiệp vào quá trình quảng cáo bán hàng của Đối tác

+ Các đối tác khi hợp tác với Tss247 phải có trách nhiệm đảm bảo giữ gìn Thương hiệu, thông tin, hình ảnh của Tss247 và các Sản phẩm tham gia kinh doanh. Các đối tác không sử dụng các biện pháp không được pháp luật cho phép, không được sử dụng các thông tin, hình ảnh…trái với thuần phong, mỹ tục Việt nam phục vụ cho việc quảng cáo bán hàng.

–          Hoa hồng theo thỏa thuận: căn cứ vào Danh mục hàng hóa, sản phẩm. Có tính điểm cộng với những đơn hàng nhiều hơn một sản phẩm.

–          Hoa hồng được tính cho đối tác dựa trên nguyên tắc: Đơn hàng Thành công (Đơn hàng thành công được hiểu là sau khi có xác nhận thu tiền COD từ Đơn vị Vận chuyển, giao hàng hoặc Khách đã Chuyển khoản qua Ngân hàng và nhận hàng)

–          Hoa hồng được tính cho đối tác căn cứ vào thông tin trên Hệ thống của Sàn và Thương mại Điện tử Tss247 và Thông tin do Đối tác tự quản lý theo các ngày cố định được thỏa thuận trong tháng. Trong các trường hợp xảy ra tranh chấp do sai lệch, Tss247 giữ quyền ra quyết định cuối cùng.

Điều khoản và Điều kiện tham gia:

–          Các Đối tác khi tham gia Chương trình Tss247 – Affiliate được hiểu là đã đọc hiểu đúng và đầy đủ các chính sách được đăng tải công khai trên Tss247

–          Các bên tham gia chương trình cam kết tuân thủ các chính sách , nguyên tắc chung và chương trình Tss247– Affiliate nói riêng

Cách thức tham gia Tss247– Affiliate:

–          Bước 1: Đối tác vui lòng điền vào Form cung cấp thông tin để bộ phận có trách nhiệm có thể hỗ trợ Đối tác tạo tài khoản và thuận tiện cho việc thanh toán sau này.

–          Bước 2: Bộ phận có trách nhiệm sẽ thực hiện việc liên hệ với các đối tác.

–          Bước 3: Thực hiện việc tạo lập,kết nối

–          Bước 4: Giám sát, kiểm tra và Thanh toán (nếu có)

Upload