I. QUẢNG BÁ DỊCH VỤ

  • Đặt liên kết có gắn ID của bạn lên các blog.
  • Đặt banner lên website, diễn đàn của bạn.
  • Tư vấn, giới thiệu bạn bè, đối tác sử dụng dịch vụ thông qua liên kết.
  • Đăng “Dịch vụ uy tín và chất lượng cung cấp bởi Tss247.vn” tại các website bạn đang sử dụng hosting tại chúng tôi.

II. THỜI GIAN BẢO LƯU HOA HỒNG

Bạn chỉ có thể rút tiền từ hoa hồng khi bạn giới thiệu thành công một khách hàng thanh toán đơn hàng thành công, hoa hồng sẽ được bảo lưu và thời gian bảo lưu là 45 ngày, sau 45 ngày nếu khách hàng được giới thiệu vẫn còn tiếp tục sử dụng dịch vụ thì hoa hồng bảo lưu sẽ có thể rút ra, hoặc hoa hồng sẽ được cộng vào tài khỏan dư của bạn nếu bạn muốn dùng tiền đó để mua dịch vụ tại Tss247

III. RÚT TIỀN HOA HỒNG

Ngay khi số dư có thể rút ra trong tài khoản hội viên của bạn đạt ngưỡng 500.000 đồng trở lên, bạn có thể rút ra bằng cách gửi yêu cầu rút tiền ngay tại trang cộng tác viên hoặc gửi ticket cho Phòng Kinh Doanh của Tss247.
Tss247 sẽ hoàn tất việc chuyển tiền hoa hồng cho bạn trong thời gian 3-5 ngày làm việc bằng hình thức chuyển khoản hoặc thanh toán tiền mặt tại văn phòng của Tss247

IV. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Mọi hội viên tại Tss247 đều phải có trách nhiệm đóng Thuế thu nhập cá nhân 10% theo quy định của pháp luật khi thu nhập mỗi tháng bằng hoặc lớn hơn 2.000.000 đồng, và Tss247 sẽ tiến hành khấu trừ trực tiếp vào số tiền rút ra để đóng thuế theo quy định. Trường hợp hội viên rút số tiền dưới 2.000.000 thì chúng tôi sẽ tiến hành trừ vào lần rút tiền kế tiếp trong tháng dựa trên tổng số tiền mà hội viên đã rút ra.

V. HỢP ĐỒNG HỘI VIÊN

Hội viên không cần làm hợp đồng, tuy nhiên cần phải cung cấp chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân scan trong lần rút tiền đầu tiên.